จับกัง 1 จ่าย “3 แสน” ช่วย แรงงานอุซเบ ฯ 23 ชีวิต RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน จำนวน 345,000 บาท  แก่แรงงานไทย ที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอุซเบกิสถาน  พร้อม กำชับ กรมการจัดหางานให้กำกับดูแลพี่น้องแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เผย รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างทำงาน และเมื่อกลับจากต่างประเทศ  โดยเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วยังให้ความคุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งกรณีของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19  ตรวจสอบแล้วพบว่า มีแรงงานไทย 23 ราย ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศก่อนออกเดินทาง ไปทำงานโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานเวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ในโครงการก่อสร้างโรงงานพลังงานก๊าซธรรมชาติที่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน แต่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้างเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น  จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จากองทุนฯ

“  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงานไทยทุกคน และได้มอบหมายให้ตนดูแลพี่น้องแรงงานไทย ซึ่งทุกคนเหมือนคนในครอบครัว  และตนที่เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวจะดูแลคนในครอบครัวทุกคนอย่างใกล้ชิด และครอบคลุมที่สุด  อย่างไรก็ดี ขณะนี้พ้นระยะกักตัว14 วัน (State Quarantine) ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคแล้ว จึงเร่งประสานเพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งกรมการจัดหางานมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน โดยได้รับเงินสงเคราะห์  ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) (ฉ)  รายละ 15,000 บาท  รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  345,000  บาท  ” นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  กรมการจัดหางาน มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการเดินทางไปทำงานของคนหางานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี  ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน อย่างไรก็ดี  ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล ตามกฎหมาย ดังเช่น กรณีของแรงงานไทยในอุซเบกิสสถาน ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุน ก็จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ ส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงาน นอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้ว ยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย

โดยผู้สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน