แรงงาน แจงสถานการณ์ ไร้งานแรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยวมีทางรับมือ ภาครัฐ เตรียมนโยบายรองรับ 3 มาตรการเร่งด่วน RSS

 

แรงงาน  เผย  เตรียมนโยบายรองรับการว่างงานของแรงงานในทุกภาคส่วน  รวมถึงแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยว หลังหลายภาคส่วนคาดการณ์ว่า แรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่างงานกว่า 50,000 คน  ระบุ จะส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-คนงานถูกเลิกจ้าง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยว  ที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว จะว่างงานถึง 50,000 คน  เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน ไว้แล้ว ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของพี่น้องแรงงานเป็นอย่างมาก

"ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th ขณะเดียวกันยังมี 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  อย่างแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว  ได้แก่ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment  เป็นเวลา 1 ปี  เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และการจัดทำ Platform ไทยมีงานทำ.com ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน จะหามาตรการรองรับ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-คนงานถูกเลิกจ้าง "อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ กำลังว่างงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน