​เตือน !! นายจ้างในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ รีบพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนภายใน 30 ธันวาคม 2559 RSS

 

กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนนายจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้พาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานภายใน 30 ธันวาคม 2559 หากพ้นกำหนดจะมีความผิดปรับสูงสุด 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ปัจจุบันมาจดทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานแล้วกว่า 23,000 ราย

กระทรวงแรงงาน โดย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยได้เปิดจดทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยนายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดในจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ปัจจุบัน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 9 ธันวาคม 2559) มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 2 ประเภทกิจการได้มาจดทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานแล้วจำนวน 23,213 คน โดยเป็นกิจการประมงทะเล จำนวน 7,952 คน แยกเป็นสัญชาติกัมพูชา 3,012 คน สัญชาติลาว 207 คน สัญชาติเมียนมา 4,733 คน นายจ้าง 1,950 ราย และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 15,261 คน โดยเป็นสัญชาติกัมพูชา 1,067 คน สัญชาติลาว 159 คน สัญชาติเมียนมา 14,035 คน นายจ้าง 1,234 ราย

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขอให้นายจ้าง/ สถานประกอบการเร่งพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากพ้นกำหนดนายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694