กำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน งาน "JOB EXPO THAILAND 2020" วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน RSS