อิสราเอลยังต้องการแรงงานไทย กรมการจัดหางาน ปิดจ๊อบปี 63 ส่งแรงงานไทยทำงานเพิ่ม 264 คน RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ส่งแรงงานไทย 264 ชีวิต เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)” ตามที่ทางการอิสราเอลยื่นความต้องการแรงงานไทย 2,000 คน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างยิ่ง และมีความยินดีทุกครั้งที่เห็นแรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ทั้งยังเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทย พบสถานการณ์ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การได้เห็นแรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการจากนานาประเทศ นับเป็นเรื่องที่ดีมาก

นายสุชาติฯ กล่าวว่า รัฐบาลอิสราเอลยังต้องการแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร โดยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ได้แจ้งความต้องการให้จัดส่งแรงงานไปทั้งสิ้น 2,000 คนซึ่งกรมการจัดหางานได้เริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรฯ ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีแรงงานเดินทางไปแล้ว จำนวน 1,380 คน และวันนี้จะมีแรงงานเดินทางไปอีก 264 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ สายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 082 ออกเดินทางจากประเทศไทยเวลา 09.20 น. และมีกำหนดถึงปลายทางกรุงเทลอาวีฟ เวลา 15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น

โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) มีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) สำหรับผู้สนใจเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน “ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว