กรมการจัดหางาน ประกาศ เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 RSS

 

กรมการจัดหางาน และสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) ขอเลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 และคำสั่งรัฐบาล ตามพรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 และรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ทำให้กรมการจัดหางานและสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) ต้องขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ ปศุสัตว์ และก่อสร้าง ที่มีกำหนดเข้ารับการทดสอบ ณ สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 28 มกราคม 2564 และสนามทดสอบ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 22 มกราคม 2564 เลื่อนการทดสอบตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกรมการจัดหางานจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้ง

สำหรับการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 นั้น มีโควตาผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,691 คน  โดยกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครคนงานประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง ไปเมื่อวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีกำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2564 กรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีรายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02-245-9429 02-245-6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว