​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 5 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากได้ขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากได้ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ คือ

1. บริษัทจัดหางานที.ดี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1564/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 148 ถนนแฉล้มนิมิต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดหางาน 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1361/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 317/14 ซอยเอกมัย 19 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

3.กบริษัทจัดหางานเคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1330/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

4. สำนักงานจัดหางานเอส ทู เอส ซัพพลาย ใบอนุญาตเลขที่ น.1365/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 629/135 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559

5. สำนักงานจัดหางาน โชคดีบริการ ใบอนุญาตเลขที่ น.728/2537 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 182/158 ซอย 28/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสิงหเดชฯ กล่าวต่อว่า หากคนหางานใดประสงค์จะทำงานขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลอกลวงคนหางาน ซึ่งอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางานโทร. 02-248-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694