​แรงงานต่างด้าวถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเรียกรับเงิน อ้างช่วยขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามระบบ MOU ได้ สุดท้ายล่องหน RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเรียกรับเงิน อ้างสามารถช่วยดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามระบบ MOU ได้ สุดท้าย ถูกหลอก เสียเงินฟรี

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนา (มสพ.) ได้นำคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 18 คน มายื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีถูกหลอกลวงโดยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความตกลงระหว่างรัฐ (MOU) ได้ ซึ่งคนต่างด้าวทั้งหมดแจ้งว่าถูกนายสีวัน สัญชาติเมียนมาร์ อ้างว่าเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง สามารถดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความตกลงระหว่างรัฐ (MOU) ให้แก่คนต่างด้าวดังกล่าวได้ โดยเรียกเก็บค่าบริการคนละ 16,000 บาท และได้นำพาคนต่างด้าวไปทำหนังสือเดินทางที่เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา หลังจากนั้น ผู้ร้องทุกข์ได้พยายามติดต่อกับนายสีวันเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่สามารถติดต่อนายสีวันฯ ได้

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นายสีวัน หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกกล่าวอ้างไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำเข้าตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 แต่อย่างใด ซึ่งกรมการจัดหางานจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกรณีฝ่าฝืนพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ต่อไป

กรมการจัดหางานจึงขอเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ระวังกลุ่มมิจฉาชีพมาแอบอ้างหลอกลวงและเรียกรับเงิน ซึ่งการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU นายจ้างสามารถติดต่อขอดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการนำ คนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 เป็นผู้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694