กรมการจัดหางาน จัดงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, hotel and Tourism Innovation ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี วันที่ 3 ก.พ. 60 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จัดงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, Hotel and Tourism Innovation ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ สยามสแควร์ ซอย 5 พบกับกิจกรรมภายในงานเช่น งานนัดพบแรงงาน ด้วย Application Wallet การจัดแสดงอาชีพที่เป็น The Future of work การสาธิตอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food, Hotel and Tourism Innovation ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการส่งเสริมนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เชื่อมโยงการทำงานในแบบประชารัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอหลักสูตรในภาคบริการและท่องเที่ยว สถานประกอบการ นำเสนอแนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พิจารณาคัดเลือกโดยตรง เป็นการประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย โดยมีนายจ้าง/ สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคบริการ และการท่องเที่ยว ร่วมรับสมัครงาน เช่น โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนปาร์ค โรงแรมโซ โซพิเทล แบงคอก โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอสคอท อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ผู้สมัครงานได้ทราบความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น มีการแสดงสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ ในระบบ E-commerce, delivery, Smart Startup การแข่งขันการปรุงอาหาร (Chef) และผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท สามารถรับชมสาธิตและชิมฟรีตลอดงาน

กรมการจัดหางาน จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมสมัครงานตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้มาร่วมงานมีโอกาสได้รับสร้อยคอทองคำ และของที่ระลึกภายในงานด้วยการลงทะเบียน Scan QR Code และระบบจะ Random รายชื่อผู้โชคดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248 6661 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694