​กระทรวงแรงงานเตือน! จัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทยในมาเลเซีย ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดพบคนไทยถูกจับกุม 50 ราย RSS

 

พบคนไทยใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปลักลอบทำงานในประเทศมาเลเซีย ล่าสุดถูกจับกุม 50 ราย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ เตือนหากต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยกรณีแรงงานไทยถูกจับกุมจากการลักลอบทำงานในต่างประเทศ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ขั้นตอนและวิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แรงงานไทยได้ทราบ

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนกรณีมีคนไทยไปจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย ที่รัฐ Melaka ประเทศมาเลเซียและถูกจับกุม จำนวน 53 ราย นั้น กรมการจัดหางานได้ประสานกับสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียแล้ว ทราบว่าคนไทยที่ผู้ถูกจับกุมดังกล่าวมีจำนวน 50 คน เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้ มาออกร้านขายอาหารในงาน Thai Festival ซึ่งมีผู้จัดเป็นชาวมาเลเซีย และมีนายหน้าคนไทยช่วยหาคนจากจังหวัดชายแดนใต้มาร่วมออกร้าน โดยงานดังกล่าวภาคเอกชนเป็นผู้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2560 ณ ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า KIP Mart Bachang รัฐ Meleka ซึ่งคนไทยทั้ง 50 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง ไม่ใช่เจ้าของร้านที่ลงทุนจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ถูกจับในฐานความผิด เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียในฐานะนักท่องเที่ยว แต่มาลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการมาเลเซียมีโทษสูงสุดคือ ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงขอเตือนคนไทยที่จะไปออกร้านขายอาหารในประเทศมาเลเซียปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องได้รับอนุญาตจากทางการมาเลเซียก่อน เพื่อป้องกันการถูกจับกุม เนื่องจากปัจจุบันทางการมาเลเซียมีนโยบายในการดำเนินการจับกุมแรงงานต่างชาติ ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมจำนวนแรงงานต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ 5 วิธี คือ 1) บริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน 2) กรมการจัดหางานจัดส่งไปทำงาน 3) คนหางานติดต่อทำสัญญาจ้างกับนายจ้างโดยตรง 4) บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปทำงาน 5) บริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปฝึกงาน โดยทั้ง 5 วิธีดังกล่าวคนหางานจะต้องแจ้งและเดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694