​กรมการจัดหางานแจ้งความคืบหน้าการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา พร้อมเปิดศูนย์ฯ ใน 5 จังหวัด RSS

 

กรมการจัดหางาน รับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 6 ศูนย์ 5 จังหวัด สามารถเลือกสถานที่ตรวจสัญชาติได้ โดยชำระค่าธรรมเนียม ผ่านทาง7-Eleven สาเหตุที่ยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจากทางการเมียนมาแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนมาปฏิบัติงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการตรวจสัญชาติแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าสู่ระบบจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากทางการเมียนมาว่าจะเปิดดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ตำบลมหาชัย (เทศบาลนครสมุทรสาคร) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2.จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 3.จังหวัดเชียงราย เลขที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 4.จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5.จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีขั้นตอนคือแรงงานต่างด้าวนำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรสีชมพู) ยื่นชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง Counter Service ที่ 7-Eleven โดยสามารถเลือกสถานที่ที่ประสงค์จะไปตรวจสัญชาติได้ และเดินทางไปตามกำหนดพร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระ 7-Elevenและบัตรสีชมพูไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตรวจสัญชาติ ซึ่งจะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งในขณะนี้ทางการเมียนมา แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมายโดยยึดหลักความเสมอภาคและ เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตามนโยบายของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายให้จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายโดยวิธีการนำเข้าภายใต้ “MOU” หากนายจ้าง/สถานประกอบการใดจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)สามารถดำเนินการด้วยวิธีการนำเข้าซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694