​กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 4 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 4 แห่ง เนื่องจากได้ขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

กระทรวงแรงงานโดย นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางาน จำนวน 4 แห่ง เนื่องจากได้ขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ ดังนี้

1. สำนักงานจัดหางาน ครูและพี่เลี้ยงนานาชาติ ใบอนุญาตเลขที่ น.1355/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2631 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดหางาน วีซีพี แมเนจเม้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1451/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 88/24 ถนนสีหบุรานุกิจ หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

3. บริษัทจัดหางาน จีอี ฮั้นเทอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1530/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 10/97 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้นที่ 6 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

4. บริษัทจัดหางาน พี.เค.โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1432/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่บ้านดี.เค ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก 31 ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและสำนักงานจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสิงหเดชฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากคนหางานใดประสงค์จะทำงานขอให้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานหรือตำแหน่งงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินและอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02–248-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694