คนรักงานห้ามพลาด! “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช” 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 RSS

 

คนรักงานห้ามพลาด! “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช”

6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จัดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6–7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 พบกับกิจกรรม นัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่าง 1,600 กว่าอัตรา จากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 15 แห่ง นิทรรศการ พระราชกรณียกิจ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตอาชีพอิสระจำนวน 20 อาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจำหน่าย สินค้า OTOP เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 6–7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนเศรษฐกิจพอเพียง และแปลงปลอดสารพิษ ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การจัดนัดพบแรงงาน โดยมีตำแหน่งงานว่าง 1,600 กว่าอัตรา เช่น เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ/ต้อนรับ ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิคอาวุโส พนักงานผู้ช่วยวิจัย พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานอำนวยการบิน พนักงานทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำร่วมสัมภาษณ์งาน เช่น บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนสมัครงาน ในต่างประเทศ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระ เช่น การทำสบู่ไหมทอง การทำไอศกรีมกะทิสด การเพาะถั่วงอก การทำก๋วยเตี๋ยวเรือ การทำซองใส่โทรศัพท์ แฟนตาซี การทำสร้อยข้อมือ การทำป้ายบ้านเลขที่ การทำวุ้นลูกเป็ด การทำกระเป๋าพิมพ์ลาย เป็นต้น การแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ที่น่าสนใจอีกด้วย

กรมการจัดหางาน จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โทร. 02-509-7944 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694