เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ เรื่อง RSS

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ เรื่อง
๑.บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย


๒.บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม


๓.บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี


๔.บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน


๕.บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว