จับกัง1 ลุยลาดพร้าว เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเตรียมอาหารส่งแคมป์คนงาน RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเตรียมอาหารย่านลาดพร้าว  ยืนยันตั้งใจช่วย  2 ต่อ ทั้งกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สถานประกอบการร้านอาหาร และแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจร้านค้าบริเวณหน้าแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ณ ร้านข้าวป้าจ๋า ซอยลาดพร้าว 80 เขตลาดพร้าว ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดส่งอาหารที่แคมป์คนงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา มีความห่วงใยกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สถานประกอบการร้านอาหาร และร้านค้าบริเวณแคมป์ที่ถูกปิดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งคนงานก่อสร้างที่ถูกกักตัวอยู่ภายในแคมป์ตามมาตรการควบคุมโรคระบาด กำชับกระทรวงแรงงานดูแลให้ดีทั้งคนไทย และต่างด้าวโดยไม่เลือกปฏิบัติ

“จากดำริของท่านนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหาร โดยนำงบจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานภายในแคมป์  โดยสั่งข้าวกล่องจากชมรมหาบเร่แผงลอยส่วนหนึ่ง สมาคมภัตตาคารไทยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนมอบสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ของกรมการจัดหางาน ประสานร้านอาหารบริเวณแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดแคมป์ดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้สั่งอาหารทั้งจากชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สมาคมภัตตาคารไทย และร้านค้าบริเวณหน้าแคมป์ก่อสร้าง รวมแล้ว 353,302 กล่อง แจกจ่ายในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานคร 281,250 กล่อง และปริมณฑล 72,052 กล่อง ซึ่งนอกจากสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ร้านค้ามีรายได้และสามารถช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว พร้อมกันทั้ง 2 ฝ่ายได้แล้ว ยังทำให้เกิดการกระจายรายได้ มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากต่อไป " รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร สมาคมภัตตาคารไทย และร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ได้ช่วยเหลือแรงงานภายในแคมป์โดยทำข้าวกล่องมอบให้แคมป์คนงานวันละ 1 มื้อ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2564 วันละ 46,875 กล่อง รวมส่งข้าวกล่องแล้ว 281,250 กล่อง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนครปฐม วันละ 1,754 กล่อง จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณวันละ 1,630 กล่อง และวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2564 จังหวัดปทุมธานี วันละ 4,500 กล่อง จังหวัดนนทบุรี วันละ 4,600 กล่อง จังหวัดสมุทรปราการ วันละ 3,837 กล่อง รวมส่งข้าวกล่องแล้ว 72,052 กล่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ทำงานร่วมกันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้แรงงานในแคมป์ก่อสร้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น