บิ๊กป้อม สั่ง รมว.เฮ้ง เดินหน้าโครงการข้าวกล่องเฟส 2 ช่วยแรงงานแคมป์ก่อสร้าง RSS

 

เดินหน้าต่อ “โครงการข้าวกล่องแคมป์คนงาน” หลังผลตอบรับดีช่วยได้ทั้งแรงงานแคมป์ก่อสร้าง แม่ค้าหาบเร่ และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สร้างรายได้ประทังชีวิตเป็นลูกโซ่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรการ 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีคำสั่งให้ขยายเวลาล็อคดาวน์แคมป์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำหรับแคมป์คนงานที่เคยมีคำสั่งปิดและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย จึงมีนโยบายให้กระทรวงแรงงานติดตามช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

“จากผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร (ระยะที่1) นอกจากบรรเทาความเดือดร้อนให้คนต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างแล้ว ยังสามารถช่วยกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมอบหมายกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือฯ ระยะที่ 2 ต่อไป เป็นเวลา 11 วัน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป้าหมาย 440,000 กล่อง โดยสนับสนุนอาหารวันละ 2 มื้อ แจกจ่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า วันนี้ (21 ส.ค. 64) ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่นได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางนา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดส่งอาหารจากกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่เป็นผู้จัดทำอาหาร ตลอดจนกระบวนการรวบรวมข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายไปยังแคมป์ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และ 3 ซึ่งมีแคมป์คนงานรวมกัน 52 แห่ง และแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,593 คน โดยกรมการจัดหางานจะสนับสนุนข้าวกล่องวันละ 2 มื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2564 

“กรมการจัดหางานหวังอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการนี้ จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าอาหารแก่แรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องหยุดงานได้จนครบกำหนด” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว