รมว.แรงงาน มอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่สมุทรปราการ แจกข้าวกล่องแคมป์คนงาน เฟส 2 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบข้าวกล่อง และเครื่องอุปโภคบริโภคให้คนงานในแคมป์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  ตามที่รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด จึงได้มอบหมายตนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังความเดือดร้อนของแรงงานแคมป์ก่อสร้าง พร้อมมอบอาหารกล่อง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร ระยะที่ 2 ของกรมการจัดหางาน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชนและประชาชนที่มีธารน้ำใจแก่คนงานในแคมป์ ซึ่งในวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการแจกจ่ายอาหารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และมอบอาหารแก่แรงงานในแคมป์ก่อสร้าง บริษัท ธนโชค คอนเนคชั่น จำกัด บริษัท ปทุมพงษ์ จำกัด และบริษัท คงทน จำกัด  ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 

“สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร ระยะที่ 2 เป็นการติดตามช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการก่อสร้างที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการฯ ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 11 วัน เป้าหมาย 440,000 กล่อง โดยกรมการจัดหางานใช้งบจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสนับสนุนค่าอาหารวันละ 2 มื้อ แบ่งเป็นมื้อกลางวันและมื้อเย็น เพื่อแจกจ่ายแก่แรงงานแคมป์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีแคมป์คนงานรวม 134 แห่ง แรงงานต่างด้าว จำนวน 4,028 คน มีการจัดอาหารช่วยเหลือรวมวันละ 8,056 กล่องโดยแบ่งเป็น 2 มื้อต่อวัน ซึ่งนอกจากบรรเทาความเดือดร้อนให้แรงงานในแคมป์ก่อสร้างแล้ว ยังสามารถช่วยกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว