รมว.แรงงาน คาด PHUKET SANDBOX จ้างงานเพิ่มกว่า 1.5 หมื่นอัตรา หลังผ่อนมาตรการเดินทางเข้าภูเก็ต RSS

 

กระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการจ้างงานภูเก็ต คาดสถานประกอบการเตรียมจ้างงานเพิ่ม 1.5 หมื่นอัตรา หลังนำร่อง  PHUKET SANDBOX และพร้อมผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย สถานการณ์การจ้างงาน PHUKET SANDBOX ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม 64 - พฤษภาคม 65 จะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) ของจังหวัดภูเก็ต โดยกรมการการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการจ้างงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ พบต้องการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตรา และคาดว่าจะมีผู้สมัครงานประมาณ 10,000 คน

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ผลักดัน โครงการ PHUKET SANDBOX จนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้ 3 เดือนที่ผ่านมานายจ้าง/สถานประกอบการต้องการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับที่ทางจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับคนภูเก็ต คนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ตามแนวทางของ PHUKET SANDBOX ทำให้ปัจจุบันภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่ ที่จะผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกเรื่องที่น่ายินดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 64 (ระยะเวลา 3 เดือน) ที่ดำเนินการโครงการ PHUKET SANDBOX มีนายจ้างสถานประกอบการ ต้องการจ้างงาน 2,727 อัตรา ผู้สมัครงาน 3,337 คน และบรรจุงานทั้งหมด 2,538 คน ประเภทกิจการที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ กิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก ในตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน กิจการก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุ ในตำแหน่ง แรงงานทั่วไป ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง) ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ กิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ในตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า พนักงานเสิร์ฟ พนักงานล้างจาน แม่บ้าน แคชเชียร์ บาร์เทนเดอร์ และกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในตำแหน่ง พ่อครัว บาร์เทนเดอร์ โดยจังหวัดภูเก็ตเดิมเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคธุรกิจท่องเที่ยว บริการและโรงแรมเป็นรายได้หลัก ทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างชัดเจน หากเทียบสถานการณ์การจ้างงานก่อนที่จะมี PHUKET SANDBOX ตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 – เดือนมิถุนายน 64 (ระยะเวลา 9 เดือน) มีนายจ้างสถานประกอบการ ต้องการจ้างงาน 6,141 อัตรา ผู้สมัครงาน 6,858 คน และบรรจุงาน 5,520 คน ซึ่งต้องยอมรับว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ช่วยคนหางานให้มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไป