เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 RSS

 

แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม หรือ สแกน QR Code