ด่วน! โครงการช่วย SMEs ปิดทบทวนสิทธิ 27 พ.ย. นี้ RSS

 

รมว.แรงงาน เร่งนายจ้างทบทวนสิทธิภายใน 27 พ.ย. 64 แนะยื่นหลักฐานได้ 2 ช่องทาง ผ่านเว็บ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” หรือสำนักงานจัดหางาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีการเปิดให้ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 1 วันจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 แล้วระบบแจ้งว่า "ขาดคุณสมบัติ" หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ต.ค. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ ดำเนินการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิให้ทันภายในกำหนด เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท ครบระยะเวลา 3 เดือน โดยล่าสุดมีสถานประกอบการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ จำนวน 2,346 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 40,825 คน

การช่วยเหลือนายจ้าง SMEs เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ติดตามและให้ความสำคัญมาก ท่านห่วงใยสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (COVID-19) จึงต้องการให้สถานประกอบการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามสิทธิ และนำเงินที่ได้ไปฟื้นฟูกิจการ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ รับการเปิดประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้ 1.นายจ้างยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ" หรือยื่นแบบขอทบทวนสิทธิ ณ สำนักงานจัดหางาน

2.กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะและแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ” เพื่อแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 27 พ.ย. 64 

3.ตรวจสอบการอนุมัติ นายจ้างที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โดยหากยื่นเอกสารครบภายในกำหนด ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 11 ธ.ค. 64 หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 กรณีลงทะเบียนภายในกำหนดแต่จัดส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงกิจการ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 13 ธ.ค. 64 ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 25 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10