โอกาสมาแล้ว !! กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงาน U.A.E RSS

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E)  จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ดูแลอาหาร 3 มื้อ สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม  2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม ในครั้งนี้นายจ้างมีความต้องการ 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างกล พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง และพนักงานฝ่ายผลิต รวมจำนวน 17 อัตรา โดยต้องการเร่งด่วน 4 อัตรา คือ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา และช่างกล จำนวน 2 อัตรา คาดว่าจะเดินทางไปทำงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ และจัดหาที่พักให้ พร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปดูไบ  และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ได้บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม  2564 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากแรงงานไทยสามารถมีรายได้ดูแลครอบครัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้แล้วยังได้รับประสบการณ์นำกลับมามีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  สำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ที่บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) แจ้งความต้องการเป็นเพศชาย อายุ 20 – 35 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 27,150 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์

2 .ตำแหน่งช่างกล (Machine Technician) จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 22,625 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน

3. ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 22,625 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง

4.ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,860 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 16,833 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.05 บาท) 

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีความประสงค์สมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และนำส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ “กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2245 1034” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694