แรงงานวัยเก๋า ใช้บริการศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย RSS

 

กรมการจัดหางาน เผยยอดการให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุของศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุพบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต ขณะที่ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการได้รับความสนใจสูงสุด พร้อมเป็นหน่วยงานต้นแบบจ้างงานผู้สูงอายุสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกว่าแสนบาทต่อปี

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการเปิดให้บริการของศูนย์จดทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 จนถึงมกราคม 2560 มีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางานทั้งสิ้น 1,421 ราย มีตำแหน่งงานงานว่าง 758 อัตรา ได้รับการบรรจุงาน 141 ราย และบางรายได้ประกอบอาชีพอิสระ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน ผู้เพาะปลูกอ้อย นักแนะแนวและพนักงานบริการลูกค้าตามลำดับ ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งเสมียนพนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการ ทั้งนี้ ภาครัฐมีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55-75 ปี ให้บริการ ณ สำนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสุข ในการทำงาน ทั้งยังเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุอีกด้วย โดยต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา มีความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวหรือให้คำปรึกษากับผู้ที่หางานทำได้ยาก โดยจ้างงานผู้สูงอายุจำนวน 20 คน ระยะเวลาทำงาน 144 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง หรือมีรายได้ถึง 108,000 บาท/คน

ด้านนายพรชัย เอกฤทัยเจริญสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้จัดการธนาคาร กล่าวว่า ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ จะเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ ถึงแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ยังสามารถทำงานได้และการมาสมัครงานในวันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่การที่ได้รับโอกาสได้งานทำในวัยเกษียณ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ดีช่วยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาขึ้นทะเบียนหางาน ทำให้มีอาชีพ มีรายได้

ด้านนางศิริพร อิ่มทั่ว อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่มาใช้บริการที่ศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ กล่าวว่า ทราบข่าวกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ จึงได้มาสมัครงานและได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำงานด้านบริการ เพราะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและมีความสุขมากที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้สูงอายุใดต้องการหางานทำสามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694