ข่าวดี!ไต้หวันรับสมัครชายไทย 15 อัตรา ยื่นใบสมัคร บัดนี้ – 7 มกรา 65 RSS

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ตำแหน่ง แรงงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 30,388 บาท ต่อเดือน สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการทอผ้า โรงงานตั้งอยู่ที่ No.9, Lane 19, Hualong St., Dongihuang Village, Toufen City,Miaoli County, Taiwan (R.O.C.) มีความต้องการ จ้างงาน แรงงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี อัตราเงินเดือน 25,250 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 30,388 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 ธ.ค. 64) และค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน เพื่อทำงานคุมเครื่องทอผ้า ตรวจสอบคุณภาพผ้า ขนย้ายเส้นด้ายและผ้าโดยใช้รถเข็น โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าตรวจโรค ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า ค่าบัตรโดยสาร แก่คนหางานที่ได้รับการคัดเลือกและเดินทางไปทำงานกับบริษัท โดยให้สำรองจ่ายก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกเงินหลังจากที่เดินทางไปทำงาน

กับบริษัท ครบ 30 วัน  และในระหว่างทำงานที่ไต้หวัน บริษัทจะรับผิดชอบ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ได้บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะรายได้ที่แรงงานไทยนำกลับเข้ามาถือเป็นหนึ่งแรง ที่ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งมีผลในการยกระดับประสบการณ์ รายได้ และคุณภาพชีวิตแก่แรงงานไทยและครอบครัว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็น เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 45 ปี ร่างกายสมบูรณ์ แขนและขาคล่องแคล่ว ไม่เป็นโรคต้องห้ามทำงานในไต้หวัน จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับ 0.8 – 1.5 และไม่บอดสี พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดเหล้า และไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์และไม่จำกัดความสามารถด้านภาษา

“การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่าที่พักโรงแรมสถานที่กักตัวก่อนเดินทาง ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท โดยนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีความประสงค์สมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือFacebook : แรงงานไทยไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ โดยรัฐจัดส่ง และนำส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ “กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2245 1034” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694