รมว.เฮ้ง ห่วงใยนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด RSS

 

กระทรวงแรงงาน มอบกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ลดความเสี่ยงแพร่โอมิครอนในสถานประกอบการหลังปีใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) สายพันธุ์โอมิครอน หลังเทศกาลเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่ผ่านมา กำชับกระทรวงแรงงานตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยได้มอบหมายกรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดูแลให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

“รัฐบาลมีนโยบายดูแลแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนไทย โดยมีการจัดสรรวัคซีนสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ได้รับวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคม หากไม่อยู่ในกิจการดังกล่าวจะมีกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยรับไปดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยระดมฉีดวัคซีนทั้งแก่คนไทยและคนต่างด้าว รวมทั้งนายจ้าง สถานประกอบการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิดในสถานประกอบการ หลายแห่งให้ความร่วมมือพาลูกจ้างในความดูแลฉีดวัคซีนตามกำหนด ทำให้เบาใจได้ส่วนหนึ่งว่าหากเกิดการติดเชื้อ ยังสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ทราบมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งแนะนำให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ หมั่นล้างมือ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาด เช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์  ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

“สำหรับความกังวลเรื่องการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลังปีใหม่นั้น ในปีนี้เรายังไม่มีการเปิดให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อฉลองปีใหม่ในช่วงเทศกาล จึงลดความเสี่ยงการรับเชื้อจากภายนอกประเทศ หรือการติดเชื้อระหว่างเดินทางได้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างระมัดระวัง และเมื่อกลับเข้าทำงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว