​คนหางานเตรียมเฮ!!! กับกิจกรรมนัดพบแรงงานฟรี 14 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 RSS

 

กรมการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เชิญชวนร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีสถานประกอบการชั้นนำร่วมสัมภาษณ์งานกว่า 10 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง 850 อัตรา พบกับกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ ความพร้อมทางอาชีพ รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ/ผู้สูงอายุและจัดหางานให้คนพิการ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 จัด “กิจกรรมนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” ณ สำนักงานชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นิสิต นักศึกษา คนพิการที่กำลังมองหางาน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากกว่า 10 บริษัท อาทิ บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บริษัท บีทูเอส จำกัด บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ จำกัด ตำแหน่งงานว่าง 850 อัตรา เช่น พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานครัว พนักงานการเงิน/แคชเชียร์ เป็นต้น รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับ ม.3-ปริญญาตรี ตำแหน่งว่างงานคนพิการ เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการทดสอบภาษาอังกฤษ ความพร้อมทางอาชีพ รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ/ผู้สูงอายุและจัดหางานให้คนพิการ และการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพอิสระที่น่าสนใจ

กรมการจัดหางานจึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นิสิต นักศึกษา คนพิการที่กำลังมองหางาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โทร.02-422-3916-19 ต่อ 119,124 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694