​โค้งสุดท้าย ! ต่อใบอนุญาตแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ภายใน 31 มีนาคมศกนี้ เท่านั้น RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำรีบพาแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปต่อใบอนุญาตทำงานภายใน 31 มีนาคมนี้เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดต่อใบอนุญาตอีก พบขณะนี้มาต่อใบอนุญาตทำงานแล้วกว่า 43,000 ราย

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ จะครบกำหนดเวลาในการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มที่ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยใบอนุญาตทำงานที่ต่อให้จะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน และขอย้ำว่าจะไม่มีการต่อใบอนุญาตอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวฯ มาต่อใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 43,769 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล 18,825 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 11,760 คน กัมพูชา 6,608 คน ลาว 457 คน นายจ้าง 2,988 ราย แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 24,944 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 22,230 คน กัมพูชา 2,210 คน ลาว 504 คน นายจ้าง 1,545 ราย ซึ่งภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคมศกนี้แล้ว หากนายจ้างที่ยังจ้างแรงงานต่างด้าวฯ ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ต้องระวางโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ขณะที่แรงงานต่างด้าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและยังถูกผลักดันส่งกลับประเทศอีกด้วย

กรมการจัดหางานขอเตือนนายจ้างว่าอย่าได้เพิกเฉยหรือรอเวลาให้ถึงวันสุดท้าย เนื่องจากจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังแออัดอีกด้วย โดยขอให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ และพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จากนั้นให้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ที่ทำการปกครอง และขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานครในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า แรงงานประมงที่ไม่สามารถเข้าฝั่งได้ตามกำหนด สามารถให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานฯ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลภายใน 31 มีนาคมศกนี้ ซึ่งเมื่อเดินทางกลับเข้าฝั่งต้องไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ รายงานตัวและขออนุญาตทำงานภายใน 30 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694