กรมการจัดหางาน เร่งหารือเอกชน ส่งช่างเชื่อมบนแท่นเจาะขุดน้ำมันทำงานซาอุฯ RSS

  New

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรมการจัดหางาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 โดยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้คนไทย และนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ โดยเฉพาะการจัดส่งแรงงานไทยทำงานในซาอุดีอาระเบีย ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานเน้นย้ำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนภายใน 3 เดือนหลังการลงนาม MoU ซึ่งวันนี้มีการหารือเพื่อเตรียมจัดส่งแรงงานที่มีทักษะฝีมือขั้นสูง ตำแหน่งวิศวกร และช่างเชื่อมบนแท่นเจาะขุดน้ำมัน

นายไพโรจน์ ระบุว่า ช่วงเช้าของวันนี้ได้มอบหมายนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญผู้แทนจาก บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) ร่วมเยี่ยมชมศูนย์อบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานช่างเชื่อมในซาอุดีอาระเบีย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นมอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน หารือถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) โดยกรมการจัดหางานรับสมัครแรงงานไทยที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย อำนวยความสะดวกเรื่องการจัดส่งแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะและมอบใบประกอบวิชาชีพ เอกชนหาตำแหน่งงาน โดยการจัดส่งแรงงานจะเป็นในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เอกชนมีความต้องการแรงงานไปทำงานเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะซาอุฯ ไม่ได้มีการกำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำสำหรับแรงงานต่างชาติ ค่าแรงจึงขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือ สัญญาจ้าง และกลไกตลาดในขณะนั้น หากประเทศไทยมุ่งเน้นการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะฝีมือ จ่ายค่าจ้างตามความสามารถ แรงงานจะได้รับค่าจ้างที่สูง

“สำหรับคนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยแจ้งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประเทศที่ต้องการจะทำงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการทำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 โดยปัจจุบันมีแรงงานที่ลงทะเบียนเพื่อประสงค์ไปทำงานซาอุฯผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน จำนวน 1,797 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,205 คน เพศหญิง 592 คน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ด้านผู้แทนจากบมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมทางบริษัทมีการลงทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี และก๊าซ ในซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่ต้องมีการติดตั้งท่อส่งน้ำมันและก๊าซใต้น้ำ การสำรวจตำแหน่งขุดเจาะ การติดตั้งโดยใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำ การเชื่อมท่อส่งน้ำมันและก๊าซกลางทะเล ซึ่งมีการพาลูกจ้างคนไทยไปทำงานในตำแหน่งช่างเชื่อมงานก่อสร้างกลางทะเลในประเทศซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอยู่แล้ว โดยลูกจ้างคนไทยในตำแหน่งดังกล่าวจะมีรายได้วันละ 3,000 – 4,000 บาท