สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 จัดงานนัดพบแรงงาน 22 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี RSS

 

กรมการจัดหางาน โดยสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 จัดงานนัดพบแรงงานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานกว่า 20 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,500 อัตรา พบกับกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ นิทรรศการอาชีพอิสระ
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน โดยสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 จัดงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานกว่า 20 บริษัท เช่น บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท ธนโชติ พัฒนา จำกัด (โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาทร) บริษัท ไทยชูรส จำกัด เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,500 อัตรา เช่น หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงาน Cashier พนักงานแผนกเบเกอรี่ พนักงานแผนกสโตร์ พนักงานคีย์คอม พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ นิทรรศการอาชีพอิสระ

กรมการจัดหางานจึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานและสมัครงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 โทร. 02-434-6575-6 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694