คุณอยู่ที่ หน้าหลัก›ศูนย์ข่าว›ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทดังกล่าว รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศจำนวน 1 ราย คือบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1523/2558 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 98 อาคารสารทรสแควร์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ แคมปัส 06 ชั้น 37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายอารักษ์ ฯ กล่าวต่อว่า ผู้ประสงค์จะทำงาน ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-2278 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694