รมว. สุชาติ ผลักดันช่างเชื่อมไทยทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ รับรายได้กว่า 6 หมื่นบาทต่อเดือน RSS

 

กระทรวงแรงงาน สนับสนุนช่างเชื่อมไทย ถือวีซ่า E 7 ทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ถูกกฎหมาย ย้ำเป็นโอกาสของแรงงานไทย เกาหลียังต้องการแรงงานอีกมาก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการเจรจาหารือกับสมาคมKHOSHIPA ซึ่งเป็นสมาคมอู่ต่อเรือของสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัทฮุนได เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานด้วย  วีซ่า E -7 (วีซ่าทักษะฝืมือ) เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทย ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยมีบริษัทจัดหางานยื่นขออนุญาตรับสมัครคนหางานกับกรมการจัดหางานมาแล้วทั้งสิ้น 1,275 อัตรา แบ่งเป็นสาขาช่างเชื่อม 970 อัตรา ช่างสีพ่นทราย 205 อัตรา และช่างไฟฟ้า 100 อัตรา  ซึ่งได้มีการจัดส่งแรงงานไปแล้ว จำนวน 65 คน และในวันนี้มีกำหนดจัดส่งแรงงานในสาขาช่างเชื่อมเดินทางไปทำงาน จำนวน 49 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน โดยเป็นการจัดส่งในลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่ง

การเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ ถือเป็นโอกาสที่ดีของแรงงานไทย เนื่องจากเกาหลีกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นเหตุให้ขาดแคลนแรงงาน จึงจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากและพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูงรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในวันนี้แรงงานไทยทั้ง 49 คน จะเดินทางไปทำงานช่างเชื่อม ในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือที่เกาหลีใต้ กับนายจ้างบริษัท HNH Hyundai Heavy Industries โดยทั้งหมดได้ผ่านการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแล้ว สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้ทราบวิธีเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ข้อปฏิบัติขณะเดินทางไปทำงาน การอยู่ร่วมกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับงาน สัญญาจ้างงาน สภาพการจ้างงาน การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารและจัดการรายรับ รายจ่าย รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี และกฎหมายของประเทศที่จะไปทำงาน เป็นต้น ซึ่งการอบรมคนหางานเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่แรงงานทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องเข้าร่วม

 “ผมขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี คือ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.เดินทางด้วยตัวเอง 4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานในต่างประเทศ และ5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ เพราะจะทำให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับแรงงานไทยที่สนไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ สามารถติดต่อที่บริษัท

จัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน โดยตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่เว็บไซต์ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  www.doe.go.th/ipd หัวข้อ ข้อมูลบริษัทจัดหางานและบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงาน

คุณลดาวัลย์ แซ่ย่าง อายุ 35 ปี ช่างเชื่อมชาวไทยที่กำลังจะเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเป็นช่างเจียรได้ค่าแรงวันละ 300 กว่าบาท จึงฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ได้เป็นช่างเชื่อม เพราะช่างเชื่อมได้ค่าแรงวันละ 560 บาท พอมีเพื่อนชักชวนไปทำงานเกาหลีผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงสนใจมาก พอรู้ว่าตนผ่านการทดสอบและจะได้ไปรู้สึกภูมิใจมากๆ เป็นโอกาสที่จะได้พลิกชีวิต โดยตนจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 60,000 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าโอที สวัสดิการอาหารเที่ยงฟรี ที่พักฟรี และจะได้เดินทางในวันพรุ่งนี้