อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือนภัย!! มิจฉาชีพปลอม QR Code สำรวจความต้องการไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ (วีซ่า E- 8) RSS

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากกรมการจัดหางาน เปิดให้คนไทยที่ต้องการไปทำงานเกาหลีใต้ตอบแบบสำรวจความต้องการไปทำงานเกษตรตามฤดูกาล ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสำรวจจำนวนความต้องการไปทำงานความถนัดด้านงานเกษตรและภูมิลำเนาได้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำภาพประชาสัมพันธ์  การตอบแบบสำรวจของกรมการจัดหางาน มาดัดแปลงแก้ไข QR Code เพื่อหลอกลวงให้ผู้ตอบแบบสำรวจกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ แจ้งความต้องการผ่านเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas เท่านั้น โดยสามารถแสกน QR Code ที่แบนเนอร์ “แบบสำรวจเกษตรกรที่ประสงค์ไปทำงานเกษตรตามฤดูกาล ณ สาธารณรัฐเกาหลี” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 66

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอย้ำว่าการแจ้งความต้องการครั้งนี้ เป็นเพียงการสำรวจความต้องการเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับการคัดเลือก เพราะอาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 245 6706