รมว.เฮ้ง สั่งรุกต่อเนื่องจับต่างชาติแย่งงานคนไทยพื้นที่ห้วยขวาง RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ห้วยขวาง ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานคนต่างชาติ  เตือนไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ มีโทษทั้งนายจ้าง – ลูกจ้าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ห้วยขวาง เพื่อตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและคนต่างชาติที่ไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่นายจ้างนำมาทำงานในสถานประกอบการ โดยมีนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำชุดอำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มอบหมายตนลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติ ณ พื้นที่ห้วยขวาง เพื่อตรวจบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ทำงานนอกเหนือสิทธิ โดยเรื่องนี้สืบเนื่องจากที่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานกวาดล้างแรงงานต่างชาติแย่งงานคนไทยอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย และส่งผลต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจากการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง/ราย พบสถานประกอบการกระทำความผิด 2 แห่ง คนต่างชาติกระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย กัมพูชา 3 คน เมียนมา 4 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 2 คน จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน. ห้วยขวาง ดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนายจ้างจำนวน 2 แห่ง ข้อหารับคนต่างด้าวทำงาน โดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

“ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงานชั้น 4 โทร. 023541729 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว