​กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย RSS

 

กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เร่งจัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่งในประเทศไทยให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำเตือนนายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทยว่า นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาการจ้างงาน ซึ่งบางรายพบว่าเป็นบริษัทโมเดลลิ่งที่ไม่ได้จัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางานจะได้เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้บริษัทโมเดลลิ่งปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้นายแบบ นางแบบ ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการจัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่งต่อไป

ในปีที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย จัดโครงการ "หยุด ! นางแบบนายแบบ และเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์" โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับโมเดลลิ่ง นางแบบ นายแบบชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2560 มีผู้ได้รับอนุญาตทำงานตำแหน่งนายแบบ นางแบบ จำนวนทั้งสิ้น 882 คน โดย 5 อันดับแรกที่ขออนุญาตทำงานมากที่สุด คือ 1.รัสเซีย จำนวน 193 คน 2.ยูเครน จำนวน 130 คน 3.เกาหลีใต้ จำนวน 65 คน 4.จีน จำนวน 52 คน และ 5.ฟิลิปปินส์ จำนวน 43 คน ในขณะที่ปัจจุบัน (วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) มีจำนวนคนต่างด้าวที่ทำงานในตำแหน่งนายแบบ นางแบบคงเหลือในประเทศ จำนวน 470 คน อย่างไรก็ตาม ขอย้ำเตือนว่า นางแบบ นายแบบคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือประสงค์จะทำงานในประเทศไทยทุกคนจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยผู้ที่ขอได้จะต้องมีวีซ่า NON – IMMIGRANT ที่ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยว (TOURIST) หรือผู้เดินทางผ่าน (TRANSIT) แต่อย่างใด

นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งหากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษหนักปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ