กรมการจัดหางาน ห่วงแรงงานไทยในซูดาน เร่งลงพื้นที่ปลอบขวัญครอบครัวแรงงาน RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ปลอบขวัญครอบครัวแรงงานไทย พร้อมเตรียมทางเลือกทำงานในประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดาน ข้อมูลเบื้องต้นของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม 2566 ระบุว่าในคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับ จำนวน 223 คน มีแรงงานไทยที่แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านกรมการจัดหางาน จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 10 คน และสมาชิกฯที่สิ้นสุดความคุ้มครองแล้ว 1 คน จึงมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่แรงงานไทยเพื่อเป็นการสงเคราะห์ปลอบขวัญ พร้อมรับคำร้องและอำนวยความสะดวกในการดูแลทั้งในเรื่องขั้นตอน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท ตามเงื่อนไขของระเบียบของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ได้ทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งสอบถามความต้องการของแรงงานกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากประสงค์ต้องการจะหางานทำและต้องการจะประกอบอาชีพก็จะหางานให้ทำและฝึกอาชีพให้ด้วย

“ล่าสุดผมได้รับรายงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ที่ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวของนายวีรภัทร ประวันเน แรงงานไทยในซูดาน ซึ่งทำงานในตำแหน่งคนขับรถเครน อยู่ที่ซูดานใต้และยืนยันจะอยู่ทำงานต่อไป เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ เพราะจุดที่สู้รบอยู่ที่ซูดานเหนือ ส่วนในจังหวัดอื่นๆจะทยอยลงพื้นที่พูดคุย ประสานความช่วยเหลือครอบครัวแรงงานต่อไป นอกจากนี้กรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ให้ระงับการจัดส่งแรงานไปทำงานในประเทศซูดานทุกประเภทการเดินทาง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้หากแรงงานหรือญาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดานและต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน