​กกจ. ตั้งชุดสายสืบออนไลน์ เฝ้าระวังภัยกลุ่มลักลอบไปทำงานต่างประเทศ พร้อมเข้มงวด ตรวจสอบและระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทำงานที่ด่านตรวจคนหางานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ RSS

 

กรมการจัดหางาน ตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามนายหน้าจัดหางานเถื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ เฝ้าระวังตรวจสอบ ผู้ที่มีพฤติการณ์ว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ สกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่คนไทยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีปฏิเสธการเข้าเมืองเพราะต้องสงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี(กลุ่มผีน้อย) ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการลักลอบส่งคนไทยเข้าไปทำงานและแอบแฝงค้าประเวณีในสาธารณรัฐเกาหลีนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานประจำท่าอากาศยานต่างๆ เข้มงวด ตรวจสอบและระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมและต้องสงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ หรือ สายสืบออนไลน์ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนแจ้งเตือนคนหางานมิให้หลงเชื่อคำคำโฆษณาหรือคำกล่าวอ้างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่โพสต์ข้อความหรือรูปภาพชักชวนให้ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยหากตรวจพบผู้ใช้เฟสบุ๊คหรือไลน์รายใดมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายก็จะเก็บรวบรวมภาพหรือข้อความดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามมาตรา 30 ข้อหาจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน 2560) คนหางานไทยที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ถูกระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้จำนวน 19 คน ซึ่งลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ถูกระงับการเดินทางไปเกาหลี จำนวน 60 คน และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ถูกระงับการเดินทางไปเกาหลี จำนวน 55 คน

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจนเสียทรัพย์สินหรือต้องไปตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน กรมการจัดหางานจึงขอเตือนมิให้หลงเชื่อคำโฆษณากล่าวอ้างบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชักชวนให้ลักลอบไปทำงานในประเทศต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค แอปพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ เป็นต้น และขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษา ร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแส ผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพ โทรศัพท์ 02 245 6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme