ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนประชาชนเข้าใช้งานผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) ผ่านเว็บไซต์ https://portal.mol.go.th RSS

 

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้าใช้งานผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการและลดการจำรหัสผู้ใช้งานหลายระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL: https://portal.mol.go.th

 https://portal.mol.go.th