กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตลาดหทัยมิตร กวาดล้างคนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย RSS

 

กรมการจัดหางาน เร่งกวาดล้างคนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสคนต่างชาติเปิดแผงขายผักผลไม้ ในตลาดหทัยมิตร

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ว่าพบคนต่างชาติหลายรายตั้งแผงขายผัก ผลไม้ ในตลาดหทัยมิตร ถนนหทัยราษฎร์ เเขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อจ่ายเงินยังพบว่าบัญชีรับเงินไม่ใช่ชื่อคนไทย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ นั้น กรมการจัดหางานรับทราบเรื่องแล้วไม่นิ่งนอนใจ เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย และเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายไพโรจน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เข้าตรวจสอบภายในตลาดหทัยมิตร และพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคนลักษณะคล้ายคนต่างชาติหลายรายตั้งแผงขายผัก ผลไม้ และดอกไม้ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงบัตรและขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว จากการตรวจสอบร้านค้า จำนวน 6 แห่ง พบคนต่างชาติมีเอกสารการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 2 ราย คนต่างชาติกระทำความผิด จำนวน 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จำนวน 4 ราย คนต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 ราย และพบนายจ้างกระทำผิด จำนวน 4 ราย  ซึ่งตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

“นอกจากการใช้มาตรการลงพื้นที่สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในทุกจังหวัดแล้ว กรมการจัดหางานยังลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณพลเมืองดี และสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือพบคนต่างชาติลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ให้ช่วยกันแจ้งมาที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 โทร. 023541729 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว