​กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปทำงานช่างเชื่อม ช่างประกอบที่ไต้หวัน สมัคร 5-16 มิถุนายนนี้ RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานที่ไต้หวันในตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างประกอบ 100 คน กับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION สัญญาจ้าง 3 ปี สมัครวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 ผ่านระบบออนไลน์หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION จำนวน 100 คน ตำแหน่งช่างเชื่อม 55 คน และช่างประกอบ 45 คน คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 25-45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาดีไม่สั้นและไม่บอดสี ไม่มีประวัติอาชญากรรม และมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ จะได้รับค่าจ้าง 22,500 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 25,594 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30/05/2560 : 1 TWD = 1.1,375 บาท) ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี นายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างและค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา สด.8 หรือ สด.43 ทั้งนี้ จะคัดเลือกโดยนายจ้างเดินทางมาทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการทดสอบฝีมือให้กับคนหางานทุกคน

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th./overseas หรือ facebook : epstoea หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครงาน

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า การไปทำงานไต้หวันในครั้งนี้ เป็นการไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชกรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งให้ไปทำงานไต้หวันในครั้งนี้ได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 1186 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694