​เตือนภัย ! คนหางาน อย่า ! ลักลอบไปทำงานนวดในจีน พบถูกเบี้ยวค่าจ้าง ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว RSS

 

กระทรวงแรงงานเตือนพนักงานนวดแผนโบราณไทย อย่าลักลอบเข้าไปทำงานในจีน ย้ำมีความผิดตามกฎหมาย พบถูกลอยแพอยู่ในจีน เสียเงินฟรี ไม่มีงานให้ทำ ซ้ำถูกเบี้ยวค่าจ้าง แนะตรวจสอบให้ชัดเจนกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจ

นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีคนหางานลักลอบไปทำงานนวดแผนโบราณที่ประเทศจีนแล้วถูกนายจ้างลอยแพ หลังจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้นายหน้าไทยและจีน พร้อมค่าประกันสัญญาให้กับนายจ้างแล้วรวม 60,000 บาทต่อราย ทำงานได้เพียง 7 เดือน ส่วนเดือนสุดท้ายนายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้าง ซ้ำยังยึดพาสปอร์ต โดยอ้างว่าจะต่อวีซ่าให้ แต่ภายหลังกลับคืนพาสปอร์ตโดยอ้างว่าไม่สามารถต่อวีซ่าให้ได้ และยังหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้ต้องกลายเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องขอความช่วยเหลือจากทางการกลับประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานขอย้ำเตือนว่า การไปทำงานนวดในประเทศจีนนั้น กฎหมายของจีนยังไม่เอื้อต่อการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงาน ซึ่งที่ผ่านมามีคนหางานไทยหลายรายถูกนายหน้าหลอกไปทำงาน และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายดังเช่นที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ จะต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าลักลอบเข้าเมืองแล้วแอบไปทำงานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน และควรรู้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อมิให้ต้องตกเป็นเหยื่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยขอให้ตรวจสอบตำแหน่งงาน บริษัทจัดหางาน หรือบริษัทที่รับสมัครงานโดยตรง สัญญาจ้างต้องมีรายละเอียดตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนศึกษารายละเอียดของสวัสดิการต่าง ๆ โดยสัญญาจ้างจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ ก่อน สำหรับประเทศจีนวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับคนที่มาทำงานในจีนคือ วีซ่าชนิด Z ที่จีนออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ไปทำงานในจีนรวมทั้งญาติที่ติดตามไป โดยระบุระยะเวลาตามสัญญาการจ้างงาน ส่วนวีซ่าชนิด F ก็สามารถใช้ได้ แต่มีอายุเพียง 6 เดือนเท่านั้น

นายสมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 (มกราคม – พฤษภาคม) มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานในประเทศจีนจำนวน 158 คน และแจ้งการเดินทางกลับ (Re-entry) จำนวน 79 คน โดยส่วนใหญ่ไปทำงานตำแหน่งช่างคุมเตาหลอมแก้ว และเตาเผาเครื่องดินเผา รองลงมาเป็นวิศวกร หัวหน้างานทั่วไป ทั้งนี้ เป็นพนักงานนวดแผนโบราณจำนวน 5 คน และ Re-entry จำนวน 8 คน กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์คนหางานว่าอย่าลักลอบเข้าไปทำงานนวดแผนโบราณที่จีน เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกลอยแพ เสียเงินฟรี ไม่มีงานให้ทำ ซ้ำยังต้องอยู่อย่างหลบซ่อนอีกด้วย หากประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศขอให้ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694