กระทรวงแรงงานร่วมถกปัญหาผู้เกี่ยวข้อง ปลดล็อค ! อาชีพสงวน 39 อาชีพที่คนไทยเมิน 26 กันยายนนี้ RSS

 

กระทรวงแรงงาน เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมภัตตาคารไทย สภาองค์การนายจ้าง/ลูกจ้าง เป็นต้น ร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นปลดล็อคอาชีพสงวน 39 อาชีพของคนไทยที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เตรียมยกร่างกฎกระทรวงแรงงานต่อไป ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ที่กระทรวงแรงงาน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปลดล็อคอาชีพสงวนว่า จากการที่กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแก้ไขงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 39 งาน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เสนอให้เพิ่มอาชีพในส่วนที่คนไทยไม่ทำ โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำได้ได้แก่ 1. ประเภทงานก่อสร้าง เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างไม้ 2. งานในร้านอาหาร เช่น พนักงานเสริฟ์ ผู้ช่วยแคชเชียร์ 3. กรรมกรในตลาดสด เช่น พนักงานขนผัก/ขนของ 4. พนักงานขายของหน้าร้าน 5. งานในปั๊มน้ำมัน เช่น พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเก็บเงิน 6. งานโรงงาน เช่น ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ

นายวรานนท์ กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานจะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในงานห้ามคนต่างด้าวทำ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมภัตตาคารไทย สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้แทนผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นว่างานอะไรสมควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไป และงานใดที่คนไทยไม่ทำแล้ว สามารถให้คนต่างด้าวทำได้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้ามาดำเนินการได้โดยสะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นี้ ที่กระทรวงแรงงาน