กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ DSI คุ้มครองคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ RSS

 

กระทรวงแรงงาน ร่วมถกปัญหาแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ พร้อมช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองสิทธิและรายได้ที่เป็นธรรม ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขการนำแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ที่กระทรวงการต่างประเทศทำร่วมกับกระทรวงแรงงานฟินแลนด์ 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องคนงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ เนื่องจากการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าดังกล่าวคนงานไทยเดินทางไปด้วยตัวเอง โดยมีผู้ประสานงานคนไทยเป็นผู้พาไป ซึ่งคนงานจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว ระยะเวลา 90 วัน ไม่มีกฎหมายแรงงานท้องถิ่นป้องกันสิทธิแรงงานไทย มีเพียงหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent – LOI) ซึ่งเป็นรายละเอียดเงื่อนไขการนำแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ที่กระทรวงการต่างประเทศทำร่วมกับกระทรวงแรงงานฟินแลนด์เท่านั้น โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาผลไม้ไม่เป็นธรรม ปัญหาค่าจ้างและการจัดที่พัก ซึ่งที่ประชุมเสนอแนวทางให้มีการปรับปรุงแก้ไข LOI เช่น ระบุข้อความรับประกันรายได้ขั้นต่ำของคนงาน กำหนดรายละเอียดมาตรฐานที่พักคนงาน ผู้ตรวจสอบทางฝ่ายฟินแลนด์ตรวจสอบราคาผลไม้ด้วยว่าเป็นธรรมหรือไม่ นอกจากนี้ ในปี 2561 กระทรวงแรงงานจะปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประสานงานคนไทยเป็นนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ และต้องมีสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยที่ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายต่อไป

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน กรมการกงสุล และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการจัดส่งคนงานไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สภาพการทำงานเก็บผลไม้ป่าไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คาดหวัง เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและร่างกายต้องแข็งแรง เพราะต้องทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและเดินทางไกล อีกทั้งยังมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ หากปีใดสภาพอากาศแปรปรวน ผลไม้ป่าก็จะออกผลน้อย ก็จะเก็บผลไม้ได้น้อย จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ อย่าเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ ขอให้สอบถามข้อมูลที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 6715 หรือสายด่วน 1694