รายการ ประเภท
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซากาส คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็ม วี แอล ซี จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอสเอ็มแอล แอนด์ พี จำกัด]
ข่าวประกาศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน กนกวรรณ ธุรกิจ]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินระบบสายไฟและระบบอินเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานพร้อมที่วางคีย์บอร์ด และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงาน ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าในไต้หวัน 30 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›