รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ (บต.42) ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน ห่วงแรงงานไทยในซูดาน เร่งลงพื้นที่ปลอบขวัญครอบครัวแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. ส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่อง เดือน พ.ค. ตั้งเป้าส่ง 5 ประเทศ กว่า 1,400 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ในห้องน้ำ ชั้น 9 สำนักอธิบดี (รองบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ,รองสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน จับมือ 2 องค์การระหว่างประเทศ ILO และ IOM ยกระดับ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ เดินหน้า Up Skill เจ้าหน้าที่ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเบรคเกอร์ไฟฟ้ากรมการจัดหางานและลูกบิดประตูห้องทำงานเลขานุการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)และฝ้าเพดาน ชั้น 9 สำนักอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.สุชาติ ปลื้ม!! ไทย - กัมพูชา บรรลุข้อตกลงการจ้างแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไทย - กัมพูชา เปิดประชุมวิชาการ ถกความร่วมมือแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ https://aced.nacc.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ หยุดค้าคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน กวาดล้างเพจปลอม ใช้ “LOGO กรมการจัดหางาน” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายเอกสาร จำนวน 85 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน เดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน อบรม 181 แรงงานไทย เตรียมส่งทำงาน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เดนมาร์ก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ Contact Center สำหรับให้บริการข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›