ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา (3-25 ก.ค.60)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนาดเอก
บริษัท ซี เวล โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำพูน รับสมัครคนงานจำนวนมาก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-6577322, 084-7464325
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่อำนาจการช่างระนอง รับสมัครช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 5 อัตรา
บจก.เอ็มจีชุมพร รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
แพแมนระนองรับสมัครพนักงานควบคุมไลน์ผลิต จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา (3-27 กรกฎาคม 60)
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
ตำแหน่งงานว่างประจะเดือน มิถุนายน 2560
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-17 กรกฎาคม 60
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2560
สรุปตำแหน่งงานว่าเดือน มิถุนายน 60
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
รับสมัครงาน บริษัท เอส จี ทูเกสเตอร์ สุราษฏร์ธานี
 1 2 3 >  Last ›