ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพศชาย ระบะเวลากาฝึกปฏิบัติ้งานเทคนิค 3 ปี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จ.กระบี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนาดเอก
บริษัท ซี เวล โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำพูน รับสมัครคนงานจำนวนมาก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-6577322, 084-7464325
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตำแหน่งงานว่างประจะเดือน มิถุนายน 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-17 กรกฎาคม 60
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Flight stewardess จำนวน 35 คน เพื่อไปทำงาน บริษัท Singapore Airline Limited
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดนครนายกเดือนมิถุนายน 2560
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ใบสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 12
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัิติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ของกรมการจัดหางาน
 1 2 3 >  Last ›