ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จ.กระบี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนาดเอก
บริษัท ซี เวล โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำพูน รับสมัครคนงานจำนวนมาก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-6577322, 084-7464325
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่อำนาจการช่างระนอง รับสมัครช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 5 อัตรา
บจก.เอ็มจีชุมพร รับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
แพแมนระนองรับสมัครพนักงานควบคุมไลน์ผลิต จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตำแหน่งงานว่างประจะเดือน มิถุนายน 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-17 กรกฎาคม 60
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Flight stewardess จำนวน 35 คน เพื่อไปทำงาน บริษัท Singapore Airline Limited
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดนครนายกเดือนมิถุนายน 2560
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ใบสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 12
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัิติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ของกรมการจัดหางาน
รัฐจัดส่งไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ไม่เสียค่าบริการใด ๆ
 1 2 3 >  Last ›