ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี และทักษะการทำงานเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี RSS

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี และทักษะการทำงานเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0-5551-4569