สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 60 RSS

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 60