รายการ ประเภท
การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถทำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E-Work Permit หรือ Smart card
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างการรับรู้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเผยสถิติแรงงานระดับฝีมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในไทย พบฟิลิปปินส์ครองแชมป์นิยมทำงานมากสุด ย้ำ!! คนต่างด้าวทำงานในประเทศไทยต้องขอใบอนุญาตทำงานทุกราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำรวจความต้องการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​แรงงานไทยในไต้หวันมีเฮ ! กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงานที่ทำงาน ครบสัญญา 3 ปี ต่อสัญญาจ้าง​ได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขยายโอกาส ! ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพียงคนเดียว ก็สามารถกู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านได้แล้ว !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ 4 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
​กรมการจัดหางานเอาใจผู้สูงวัย ต้อนรับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เผยเดือนมีนาคมเร่งหางานกว่า 700 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน ย้ำ ! แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมากลุ่มบัตรชมพูต้องขอหนังสือรับรองเพื่อกลับบ้านช่วงสงกรานต์ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 3 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางานเพื่อเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ(EPS)
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
เตือน ! แรงงานภาคเกษตร ระวังถูกหลอกทำงานนอกพื้นที่ อ้างงานสบาย รายได้ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานฝึกเด็กไทยทำงานช่วงปิดภาคเรียน เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพจริง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือผู้สมััครงาน จำนวน 25,050 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท ฟาโรห์ อีสต์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
‹ First  < 308 309 310 311 312 >  Last ›