รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาด 50 ที่นั่ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานจำนวน 9 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ก.แรงงานเผย ! ตม.มาเลย์ จับคนไทยลักลอบทำงานอีก 132 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (แบบ บต.6) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รรับอนุญาตเข้าทำงานตามระบบ MOU
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 5 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (แบบ บต.6) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รรับอนุญาตเข้าทำงานตามระบบ MOU
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดแล้ว ! ศูนย์ OSS เมียนมา ที่ปทุมธานี นนทบุรี เริ่ม 1 พ.ย. นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 311 312 313 314 315 >  Last ›