รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ (สกต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ตำแหน่งแนะแนวอาชีพ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรื้อถอนซุ้มบริการจัดงานพร้อมขนย้าย
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ 2561 เพื่อทดแทนรถยนต์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานโดยด่วน ! ก่อน 31 ธ.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานเผย ! ยอดพิสูจน์สัญชาติเมียนมาทะลุกว่า 530,000 คน เล็ง ! เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งพฤศจิกายนนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม ! ทหารปลดประจำการไทยที่ไปฝึกงานโครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ลั่น ! 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องจบ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประกาศรับสมัคร
จับแล้ว ! นายหน้าปลอมเอกสาร แอบอ้างชื่อนายจ้างยื่นขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานแจง ! คนต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิดแล้ว ! 3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 312 313 314 315 316 >  Last ›