รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 3 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K รุ่น Primacy Dual-sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติจัดซื้อหมึกพิมพ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 บริเวณชั้น 8 ชั้น 10 ชั้น11 ชั้น 12 จำนวน 3 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานช่างเชื่อม ช่างประกอบ ที่ไต้หวัน สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส ! ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินกองทุนฯ สูงสุด 200,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​ด่วน ! รับสมัครชายไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน สมัครฟรี ! 15 – 18 สิงหาคมนี้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บิ๊กบี้ ! วอนทุกฝ่ายร่วมมือพิสูจน์คัดกรองแรงงาน ป้องกันการค้ามนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 342 343 344 345 346 >  Last ›